“ ความบริสุทธิ์ของพฤกษาธรรมชาติเป็นความมหัศจรรย์ ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นอย่างแท้จริง ”

MAAI ( ไม้ ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์พฤกษาธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรกลิ่นเเละวัตถุดิบชั้นเลิศ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นเเหล่งมรดกอันทรงคุณค่า มหาศาลของธรรมชาติพืชพรรณไม้นานาชนิดที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล

PRODUCTS

A moisturising cream with an essential oil base and the alchemy of three natural ing redients to increase flexibility of skin

Maai 100% Extra Virgin Cold-Pressed Rice Bran Oil

Maai 100% Extra Virgin Cold-Pressed Rice Bran Oil

1,490บ.

Maai 100% Extra Virgin Cold-Pressed Coconut Oil

Maai 100% Extra Virgin Cold-Pressed Coconut Oil

890บ.

Maai Coco Lover Speed White Body Lotion

Maai Coco Lover Speed White Body Lotion

890บ.

Maai Morning Aroma Body Scrub

Maai Morning Aroma Body Scrub

890บ.

Maai Coco Lover Body Scrub

Maai Coco Lover Body Scrub

890บ.

TESTIMONIAL