Cookies Cookies

Cookies

Cookies | MAAI

“ ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ”

SLC Group พัฒนา Platform และระบบของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เชื่อมต่อคนไทยเข้าสู่สิ่งดีดีได้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็ คือข้อมูลต่างๆ

ในขณะเดียวกัน SLC Group ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะ ทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณสามารถเลือกที่จะให้ หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่

  1. ความยินยอมในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
  2. ความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
  3. ความยินยอมในการทำการตลาด โฆษณา และ นำเสนอสินค้า หรือ บริการ แบบคัดสรรสำหรับคุณ