“ ความบริสุทธิ์ของพฤกษาธรรมชาติเป็นความมหัศจรรย์ ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นอย่างแท้จริง ”

MAAI ( ไม้ ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์พฤกษาธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรกลิ่นเเละวัตถุดิบชั้นเลิศ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นเเหล่งมรดกอันทรงคุณค่า มหาศาลของธรรมชาติพืชพรรณไม้นานาชนิดที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล

PRODUCTS

A moisturising cream with an essential oil base and the alchemy of three natural ing redients to increase flexibility of skin

Maai Body Shower กลิ่น Fresh Gard

Maai Body Shower กลิ่น Fresh Gard

199บ.

Maai Body Shower กลิ่น Winter Forest

Maai Body Shower กลิ่น Winter Forest

199บ.

Maai Body Shower กลิ่น Jasmine White Bouquet

Maai Body Shower กลิ่น Jasmine White Bouquet

199บ.

Maai Body Shower กลิ่น Forest Therapy

Maai Body Shower กลิ่น Forest Therapy

199บ.

Maai Body Shower กลิ่น My Tropical

Maai Body Shower กลิ่น My Tropical

199บ.

TESTIMONIAL